Behind Closed Doors
The orginal score for the theatrical play "Behind Closed Doors" by Achilleas Psaltopoulos and Natasa Konteletzidou.

credits

released 18 March 2013
Vocal Ensemble:

Lila Zerva
Caterina Mirtsiou
Barbara Novikova
Antonia Polizou
Maria Kalpakidou
Giannis Mastrogiannis
Giorgos Siametis
Thanos Kandilas
Dionisis Pandis

No comments:

Post a Comment